Nieuwe impactvolle schoolreisconcepten
Terug naar overzicht

De nieuwe kijk op schoolreizen

Ieder jaar stappen ze weer verwachtingsvol in onze bussen of in de trein of het vliegtuig. Steden als Londen, Berlijn en Parijs zijn favoriet. Ter plekke maken leerlingen kennis met de nieuwe stad, lokale geschiedenis en cultuur. Ze leren elkaar en de docenten beter kennen. Voor veel jongeren een prachtige herinnering aan hun schooltijd.
Wij geloven  dat er nog véél meer uit schoolreizen gehaald kan worden. Meer leren over jezelf, nieuwe skills ontwikkelen, verbondenheid voelen met elkaar. Het zijn bij uitstek onderwerpen voor een schoolreis. Omdat reizen wat losmaakt en jongeren tot nadenken aanzet. De talloze gesprekken met docenten en jongeren bevestigen de behoefte aan een nieuwe invulling van reizen binnen het onderwijs.

Het effect van de schoolreis reikt veel verder dan de werkelijke reis

Zo wordt de schoolreis veel meer een middel voor jongeren om te leren en te ontdekken. Door aan te haken bij de hedendaagse belevingswereld van jongeren biedt de schoolreis een prachtige kans om nieuwe dingen te leren en ontdekken, vrij van patronen en gewoontes.  Om jongeren, buiten hun vertrouwde omgeving, te helpen hun interesses en passie te vinden en volgen. Op zoek naar datgene dat hen daadwerkelijk drijft. Zo levert de reis een wezenlijke bijdrage aan de mensvorming van jongeren. Stap voor stap ontdekken jongeren belangrijke life skills. Ze ervaren de kracht van het onbekende. Leren van mensen met verschillende achtergronden. Ze ontwikkelen sociale en culturele vaardigheden.

Onze nieuwe concepten: impactvol, nieuwe skills & transformatie

Schoolreisconcept: ‘worden wie je bent’ 

Ons ‘Worden wie je bent ‘- schoolreisconcept biedt meer inzicht in ambities talenten en drijfveren. Het doel van de reis is jongeren een sprong te laten maken in hun persoonlijke ontwikkeling. Net als bij een normale schoolreis bezoeken leerlingen de stad. Het grote verschil is dat er een uitgebreid programma is van oefeningen en activiteiten gericht op persoonlijke groei. Het programma maakt gebruik van plekken in de stad om de impact te vergroten. Thema’s als verbinding, keuzevrijheid, koers, reflectie, kwetsbaarheid, oordelen en moed komen aan bod. Daarnaast zijn er stilte momenten en momenten om inzichten te delen met opdrachten naar dingen en situaties te kijken.

Waarom doen we dit?
Een schoolreis biedt de uitgelezen kans om met deze thema’s aan de slag te gaan.  Weg uit je normale omgeving sta je veel meer open voor nieuwe indrukken en inzichten. Zo leer je makkelijker nieuwe dingen. Daarnaast staan jongeren van nu continue in de picture. Ze zijn steeds bezig met het beeld wat ze van zichzelf moeten wegzetten. Hun focus op hun virtuele wereld maakt ze minder sociaal vaardig. Jongeren van nu staan continue in contact en komen niet los van de buitenwereld. Het doel van dit concept is jongeren uit te dagen en te laten ontdekken hoe ze hun persoonlijkheid vorm kunnen geven binnen de dynamiek van hun eigen leven. Ze ontdekken we ze zijn, wat ze belangrijk vinden en willen bereiken.  Zo draagt de reis bij aan de groei en ontwikkeling van de leiders van morgen. Leiders die moeten kunnen verbinden, zonder oordeel de ander tegemoet kunnen treden en de wereld als verbonden geheel kunnen zien.

Wat leren jongeren?
Jongeren leren anderen tegemoet te treden zonder oordeel. Ze ervaren de waarde van stilte en aandacht zonder afleiding. Ze ontdekken wat ze belangrijk vinden en welke koers ze in het leven willen kiezen. Jongeren leren zich kwetsbaar opstellen en ervaren hoe waardevol dit is. Leerlingen leren verbinden met elkaar, de docenten en de wereld om hen heen. Ze komen los van hun virtuele wereld en gewoon te zijn in het hier en nu.

‘Ik ben over mijn angsten heen, met dank aan iedereen!’ Tjitske.

‘Je geniet zoveel meer van een reis als je kunt loslaten dat je nog van alles moet. Bart

Schoolreisconcept: ‘City Story Game  

In ‘City Story Game ‘ vertellen we  zes verschillende verhalen over de stad en haar geschiedenis. Elk verhaal heeft zijn eigen route. Met deze ervaring dagen we leerlingen uit buiten hun comfortzone te stappen. Door mensen aan te spreken, nieuwe plekken te ontdekken, goed om zich heen te kijken en zich te verdiepen in een bijzonder verhaal. Zo brengen we de stad tot leven en spreken we de verbeelding van leerlingen aan.

Waarom doen we dit?
The City Story Game Londen’ stimuleert de betrokkenheid en actieve onderdompeling in de stad. Zo gaan jongeren meer om zich heen kijken en dingen in zich opnemen. De wereld wordt alsmaar rationeler: steeds vaker meten en vergelijken we, proberen we de toekomst te plannen en te voorspellen. We verliezen het vermogen om ons te verwonderen, om betoverd te raken, om onze verbeelding te gebruiken. Ondertussen vraagt de huidige tijd juist steeds luider om verbeelding: mensen die zich een toekomst kunnen voorstellen waarin er minder ongelijkheid is, we de aarde duurzaam bewonen en we voor iedereen gelijke kansen creëren. De verbeelding is hierbij essentieel: het stelt ons in staat ons te verplaatsen in een ander, om samen te werken, om ideeën te bedenken over hoe de wereld er ook uit zou kunnen zien.

Verhalen spelen in onze verbeelding een hoofdrol. Wie veel verhalen heeft en makkelijk verhalen maakt, voelt zich niet alleen gelukkiger maar kan zich ook beter verplaatsen in een ander en een nieuwe situatie.

The City Story Game Londen’ helpt jongeren verhalen te beleven en zelf nieuwe verhalen te maken. Om zo de verbeelding net dat beetje extra ruimte te geven.

Wat leren jongeren?
Jongeren zijn in staat hun verbeeldingskracht aan te spreken en zich te verplaatsen in het verhaal en de karakters. Ze leren hun creativiteit te gebruiken om de ervaring door te lopen. Ze zijn in staat om zelf een  verhaal te vertellen over hun ervaring. Daarnaast leren ze samenwerken om het verhaal te ontknopen. Door het oplossen van het vraagstuk leren ze probleemoplossend te denken. Daarnaast activeren ze hun culturele en sociale vaardigheden doordat ze contact maken met hun interculturele omgeving.

Spreekt deze manier van schoolreizen je aan? Kom kennismaken! En bouw mee aan jouw eigen schoolreis van de toekomst.