Schoolreizen en terreur
Terug naar overzicht

Hoe kijkt Travel Inventive naar schoolreizen en terreur

Recent verschijnen er weer artikelen over schoolreizen en terreur in het nieuws gebaseerd op nieuw onderzoek. Travel Inventive herkent de beschreven trends niet of nauwelijks.

Uit een eigen onderzoek dat we vorig jaar hielden nam slechts 12% van de docenten in overweging de bestemming te veranderen. Vooral wanneer het om Parijs ging. Leerlingen lijken het risico van terreur het makkelijkst te kunnen relativeren. Slechts 4% van de leerlingen laat zich beïnvloeden door terreur op reis. Respondenten vinden het veelal onnodig om grote steden te mijden, zowel voor een schoolreis als een persoonlijke reis. 

Uit de resultaten blijkt dat ouders het sterkst beïnvloed worden door media. Het gevoel van onveiligheid speelt een grotere rol dan de daadwerkelijke rationele veiligheidsrisico's. Leerlingen en in mindere mate ook docenten nemen een meer neutraal standpunt in. Zowel schoolleiders, als docenten en ook ouders zien het reisadvies van de overheid als goede adviseur.

Recente ervaringen Travel Inventive

We vatten de belangrijkste conclusies uit onze geboekte schoolreizen over de afgelopen 3 jaar nog eens samen:

 • Ruim 55 tot 60% van alle schoolreizen gaat nog altijd naar Londen, Parijs of Berlijn. We constateren weliswaar een lichte daling in deze top 3, maar het verschil is nagenoeg verwaarloosbaar (zo'n 5% minder reizen naar deze top 3 bestemmingen)
 • In het totaal reisden in 2017 ruim 6% meer schoolgroepen naar bestemmingen in Europa. 
 • Deze verschuiving wordt veroorzaakt door relatief minder boekingen naar Londen. De schoolreizen naar Parijs en Berlijn blijven gelijk de afgelopen 3 jaar. Londen is met zo'n 25% van alle schoolreizen nog altijd de favoriete schoolreisbestemming. 
 • De discussie over het al dan niet aanpassen van schoolreisbestemmingen speelt veel minder dan 1 a 2 jaar geleden. Vooralsnog blijft het vooral bij het voeren van de discussie en niet tot het daadwerkelijk aanpassen van de reisbestemming. Wij bieden vele alternatieve bestemmingen. Europa heeft immers zoveel meer te bieden dan deze 3 favorieten. Scholen kiezen toch bij voorkeur voor deze 3 steden. De stijging naar bestemmingen als Praag herkennen we dan ook niet. Deze interessante bestemming blijft de afgelopen 3 jaar hangen op 3% tot maximaal 4% van de totaal geboekte schoolreizen.

Na de aanslagen in Parijs stonden de schoolreisplannen tijdelijk onder druk. Toch is er substantieel iets veranderd in de reactie van onze scholen. Het leven met terroristische dreiging lijkt een nieuwe werkelijkheid. We spreken van berusting met een aanvaardbaar risico.

Advies van Travel Inventive aan scholen

 • Attendeer bezorgde ouders en/of kinderen op het feit dat West-Europa nu veiliger is dan het decennia lang was, aldus Dr. Adrian Gallagher, Associate Professor in International Security Leeds University. De brief die Ralf Bodelier aan zijn dochter schreef (zie link onderaan dit artikel) bevestigt dit. In de 16 jaar voorafgaand aan 11 september stierven in Europa drie keer zoveel mensen door terrorisme als daarna. Voor het Verenigd Koninkrijk is die afname nog sterker. 
 • Relativeer bij ouders en kinderen het relatief kleine riscio om bij een terreuractie betrokken te raken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de begrijpelijke emoties.  
 • Onze ervaring leert dat ouders en kinderen, anders dan bij de eerste aanslagen in Parijs, accepteren dat terreur een onderdeel is van de nieuwe werkelijkheid. 
 • Maak een aanvullend protocol waarin je afspraken met leerlingen maakt. Bijvoorbeeld het maken van appgroepen, waarin je elkaar makkelijk kunt bereiken. Sinds vorig jaar zijn de roamingkosten in de EU verdwenen, waardoor leerlingen bijvoorbeeld via whatsapp zonder extra internetkosten hun locatie op de appgroep kunnen delen. 
 • Spreek vaste ontmoetingspunten af per dag waar leerlingen in geval van calamiteiten naartoe gaan. 
 •  Toch twijfels over je programma? Neem contact op met Travel Inventive. We kijken graag mee hoe je het bezoeken van eventuele hotspots in de grote steden kunt vermijden of hoe je het gebruik van OV beperkt of hoe we extra chauffers/bussen kunnen inzetten. 
 •  Ben je bezig met het maken van nieuwe schoolreisplannen? Overleg over andere interessante schoolreisbestemmingen buiten de grote steden. Europa heeft zoveel educatieve mogelijkheden voor impactvolle schoolreizen. 
 • Wissel je graag ervaringen uit over het beslissingsproces van andere scholen? Neem gerust contact op met Travel Inventive. We brengen je graag in contact met scholen die voor eenzelfde afweging hebben gestaan en gewoon op reis zijn vertrokken.


Gerelateerde artikelen:
Travel Inventive in de pers:
Terreuraanslagen: ouders en kinderen houden er maar mondjesmaat rekening mee in AD en BN de Stem
Handleiding rondom veiligheid op schoolreis - NOS

Brief aan mijn dochter: in 1977 was het veel gevaarlijker
Leerlingen Bouwens wel op schoolreis naar Londen

Handig:
Stichting school en veiligheid publiceerde recent het infoblad Wijs op Schooreis