Schoolreizen en terreurdreiging
Terug naar overzicht

Vrijheid overwint angst: scholen reizen weer volop

Het blijft zo belangrijk dat leerlingen buiten hun beschermde omgeving met hun klasgenoten nieuwe ervaringen opdoen’ verwoordde één van onze docenten recent mooi. 

Een uitspraak die door docenten keer op keer bevestigd wordt. Op schoolreis komen talenten van leerlingen heel anders tot uitdrukking dan in de klas. Na de omvangrijke aanslag in Parijs vorig jaar stonden de schoolreisplannen tijdelijk onder druk. Bezorgde ouders zetten vraagtekens bij de veiligheid van hun kinderen. We voerden vele gesprekken met docenten over (het gevoel van) veiligheid. Scholen werden voorzichtiger. Sommige reisplannen werden uitgesteld. De meeste scholen zetten hun schoolreizen gewoon door. De reacties en emoties waren divers. De behoefte aan ervaringen en reacties van andere scholen was groot.

In gesprekken probeerden we steeds te relativeren, zonder daarbij de emoties van ouders, docenten en schoolleiding te ondermijnen. Een aantal statistieken helpt om de situatie in perspectief te plaatsen. Zo keken we onder andere naar de kans om bij een terroristische aanslag betrokken te raken. Relativering helpt. Een paar voorbeelden*:

  • De kans op overlijden door verdrinking in een badkuip is 10 keer groter dan door terrorisme.  
  • De kans op overlijden door drugsvergiftiging is 129 keer groter dan door terrorisme.  
  • De kans op overlijden door een aanval van een zoogdier is 9 keer groter dan door terrorisme.  
  • De kans op overlijden in een verkeersongeval is 1048 keer groter dan door terrorisme.
  • De kans op overlijden door een val of struikelen is 404 keer groter dan door terrorisme.
  • De kans op moord door naaste familie is 100 keer groter dan door terrorisme.
  • De kans op dood door bliksem is 10 keer groter dan door terrorisme.
  • De kans op verwonding door een politieagent is 8 keer groter dan door een terrorist.

Met de start van het  nieuwe kalenderjaar herstelde het vertrouwen. Scholen gaan weer volop met nieuwe reisplannen aan de slag. Vertrouwen en vrijheid overwint angst. Duizenden scholieren vertrekken dit jaar weer op schoolreis. Om terug te keren met hun persoonlijke ervaring, herinnering of reisverhaal. 

We hebben 2016 positief afgetrapt en organiseren vol energie. Enthousiast kijken uit naar jullie gedeelde schoolreiservaringen van leerlingen die zich verwonderen in het mooie Europa.

Om met de woorden van één van onze klanten af te sluiten: 'De meerdaagse schoolreis vergroot het wederzijds respect en bevordert het onderling vertrouwen. Een buitenschoolse omgeving motiveert docent en leerling tot betere prestaties in de toekomst'.