Waar gaan we voor: visie op schoolreizen

Schoolreizen en studiereizen Travel Inventive

Travel Inventive gaat voor de ontwikkeling van buitenlandse schoolreisprogramma's die: 

* Persoonlijke groei & ontwikkeling van jongeren realiseren
* Voor iedere scholier en student betaalbaar zijn
* Op maat aansluiten op de onderwijsprogramma's van onze relaties

 

Korte toelichting op bovenstaande visie
Travel Inventive stimuleert de ontwikkeling van jongeren buiten de klas. Door te reizen leren jongeren over hun eigen landsgrenzen te kijken. Reizen biedt inzicht in internationale culturen, waarden en normen. Travel Inventive ontwikkelt samen met haar relaties programma's die integreren met de lesprogramma's van de scholen. Thema’s op het gebied van politieke, culturele en economische verschillen spelen hierbij een grote rol. Onze ambitie is jongeren te prikkelen en tot nadenken te stemmen. Daarbij stellen we ons ten doel het reizen voor iedere jongere betaalbaar te maken. Travel Inventive zoekt de spanning op. Maar bovenal blijven we persoonlijk en professioneel. Daar gaan we voor!