Basisrechten voor pakketreizen

Basisrechten krachtens richtlijn (EU) 2015/2302

Basisrechten voor pakketreizen

Travel Inventive is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis en beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren in geval Travel Inventive insolvent wordt. 

Basisrechten reiziger

 • Voordat hij de pakketreis sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij tenminste één handelaar.

 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen voor het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis voor het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding voor het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijden voor het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatie arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn, heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

 • Indien de organisator of, in sommige lidstaten, de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Travel Inventive heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij SGRZ. Wanneer diensten door de insolventie van Travel Inventive niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen:

SGRZ
Admiraliteitskade 73
3063 ED  ROTTERDAM
010-7891333
info@sgrz.nl

www.sgrz.nl