algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden Travel Inventive

Op ieder reisvoorstel dat je van ons ontvangt zijn de ANVR-reizigersvoorwaarden, de SGRZ garantieregeling en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing.

Algemene voorwaarden

Download hier het PDF-document met al onze voorwaarden. 

ANVR

Travel Inventive (KVK 20088742) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Alle op deze website gepubliceerde reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Ga voor meer informatie naar www.anvr.nl.
Als ANVR-reisorganisatie is Travel Inventive aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen. Meer informatie: www.degeschillencommissie.nl.

SGRZ

Travel Inventive (KVK 20088742) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via  www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Ga voor meer informatie naar www.sgrz.nl.

Calamiteitenfonds

Travel Inventive (KVK 20088742) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Ga voor meer informatie naar www.calamiteitenfonds.nl.

Ellen Weijand
Ellen Weijand

Vragen over onze dienstverlening of voorwaarden?

Heb je vragen over onze dienstverlening of onze voorwaarden? Neem dan contact op. We informeren je graag verder. 

We leven in ongelooflijk spannende tijden. Het corona-virus heeft iedereen in de greep, zo ook de reiswereld. De maatregelen die de Europese landen treffen hebben grote impact op het dagelijks leven en mogelijk ook op jullie schoolreis.

Mocht je op korte termijn een reis bij ons geboekt hebben en heb je nog geen beslissing genomen over omboeken of annuleren, neem dan contact met ons op. Uiteraard benaderen we zelf ook pro-actief onze klanten en werken we achter de schermen heel hard aan het annuleren, omboeken of voorbereiden van jullie (nieuwe) schoolreis. We doen onze uiterste best om snel te reageren en proactief een optimale service te verlenen. Door de drukte kan het gebeuren dat een reactie of bericht soms net wat langer op zich laat wachten. We vragen hiervoor je begrip. In de tussentijd: pas goed op jullie zelf.

sluiten