Wereldburgerschap met Buddy to Buddy op schoolreis

Integreer burgerschap in je reis

in samenwerking met Buddy to Buddy

Wereldburgerschap op schoolreis

Voor veel Nederlandse jongeren is op schoolreis gaan vanzelfsprekend. Zij hebben een paspoort en zijn vrij om te gaan en staan waar we willen. Maar niet iedereen is die vrijheid gegund. Miljoenen mensen op de wereld hebben reisbeperkingen, of gaan niet vrijwillig op reis maar verlaten noodgedwongen hun land. Hoe is het om als jonge vluchteling je land te moeten verlaten, alles achter te laten en helemaal opnieuw te beginnen?

Travel Inventive en Buddy to Buddy hebben als maatschappelijk onderdeel van de schoolreis een programma samengesteld waarbij leerlingen op een laagdrempelige manier leren over de situatie waarin vluchtelingen zich begeven. Over het noodgedwongen op reis gaan, en over hoe het is als je eenmaal in Nederland aangekomen bent.

 

Wereldburgerschap met Buddy to Buddy en Travel Inventive op schoolreis

Waarom Buddy to Buddy integreren in je reis?

Leerlingen staan stil bij het thema 'op reis moeten' in plaats van mogen

Leerlingen leren wat het is on op de vlucht te zijn

Leerlingen komen in beweging door zelf een challenge te bedenken het thema 'een nieuw leven opbouwen'

Buddy to Buddy verzorgt een workshop bij het thema 'op reis moeten"

Leerlingen leren over het belang van respect en kennis van onze democratische rechtstaat 

Wereldburgerschap met Buddy to Buddy op schoolreis
Wereldburgerschap met Buddy to Buddy op schoolreis

Jongeren verbreden hun blik

In dit traject kiezen we voor bewustwording van leerlingen die op schoolreis gaan. Via online colleges en interacties worden scholieren die op reis gaan meegenomen in de persoonlijke verhalen van jongeren die ooit hebben moeten vluchten. Zo neemt Buddy to Buddy je leerlingen in het voorprogramma van je reisweek mee op reis van een leeftijdsgenoot die gevlucht is. Het programma is volledig digitaal en zo samengesteld dat het nauwelijks extra begeleiding van de docenten vraagt. Leerlingen leren over de vlucht en over vluchteling zijn in Nederland. Tenslotte zetten we ze aan om in actie te komen voor het goede doel.

Hoe kan ik meedoen?

Daar wil ik meer over weten

Fase 1. Beknopte Buddy to Buddy Workshop (online of fysiek, binnen of buiten lesrooster)
Tijdens de workshop neemt een Buddy to Buddy Coach, samen met een nieuwkomer, de leerlingen mee in een persoonlijk verhaal. 

Stilstaan bij het thema 'op reis moeten'
Wat betekent het om te moeten vluchten?
Wat neem je mee? 
Hoe verplaatst je je? 
Hoe bouw je je leven weer op?
Hoe maak je vrienden? 

Fase 2: leerlingen komen in actie met een challenge: 
Leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met het thema. Ze worden gecoacht in het bedenken van een actie gericht op: het thema aandacht te geven aan medeleerlingen of een inzamelingsactie of het zelf buddy worden met een leeftijdgenoot. 


Fase 3: recap na afloop van de reis. 
Doel: terugblik op het verschil tussen kunnen of moeten reizen en de uitgevoerde acties. 

Dit programma past goed binnen de herziening van het burgerschapsonderwijs. Je kunt het programma laten aansluiten bij de huidige methode  binnen jullie curriculum.
Het programma geeft op de volgende wijze invulling aan het vak burgerschap:

  • Jongeren leren over het belang van de basiswaarden van onze democratische rechtstaat.

  • Door in dit programma actief bij te dragen worden jongeren zich bewust van de Nederlandse kernwaarde ‘solidariteit’.

  • Tijdens het programma leren jongeren om buiten hun eigen bubbel te kijken.

  • Jongeren leren effectief en respectvol communiceren en samenwerken. 

  • Jongeren worden zich bewust van de verscheidenheid in ons land; het programma openten deuren voor acceptatie van diversiteit.

  • Naast de interactie buiten de klas, stimuleert het programma ook verbinding binnen de klas.
Ellen Weijand Founder

Wil je meer weten?

Ellen informeert je graag over de integratie van dit mooie project aan je reis.