Toekomstgerichte schoolreizen
Terug naar overzicht

Toekomstgerichte schoolreizen

Hoe ziet de toekomstgerichte buitenlandse schoolreis eruit? Een vraag die ons continue scherp houdt. Schoolreizen zijn van alle tijden, maar de context van de reizen verandert. We spraken erover met talloze docenten en schoolleiders. Deze inzichten vatten we samen in 7 waardevolle kernveranderingen:  

  • We must no longer consider ourselves as citizens of the cities in which we live, but we must consider ourselves citizens of the globe Wereldburgerschap krijgt een permanente plek binnen de schoolreis. Jongeren komen in de dagelijkse praktijk continue in aanraken met wereldzaken door social media, apps en games. Op reis wordt alles in een breder perspectief geplaatst. Leerlingen leren situaties op politiek, economisch en maatschappelijk vlak te relativeren en zich te oriënteren binnen onze internationale samenleving.

  • Be proactive not reactive De groepsdynamica wordt op positieve manier gestimuleerd met behulp van multimediale middelen. Dit leidt tot een originele manier van oriëntatie & binding met een competitie-element als vorm van actieve stadsverkenning.

  • You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing and by falling over De schoolreis stimuleert het ondernemerschap van de leerling. Binnen het ‘do it yourself’ onderwijs bepalen leerlingen straks zelf actief hun reisdoel en programma. Toekomstgerichte schoolreizen stimuleren de creativiteit, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen. Jongeren leren te experimenteren in onbekende situaties en ontwikkelen een ondernemende en initiatiefrijke houding.

  • Identity cannot be found or fabricated but emerges from within De schoolreis van de toekomst helpt leerlingen nadenken over hun persoonlijke drijfveren en ambities. In een onbekende omgeving leren leerlingen risico’s te nemen en verder te kijken dan alleen hun eigen voordeur. Ze leren rekening te houden met belangen van anderen en respect te tonen naar hun reisgenoten.

  • Life is about the people you meet and the things you create with them. So go out and start creating In de toekomstgerichte schoolreis staat de daadwerkelijke ontmoeting centraal. Leerlingen leggen zelfstandig contact met locals. In de communicatieve beheersing van de vreemde taal is aandacht voor interculturele aspecten. De schoolreis haakt aan op het buitenschools leren.  Kinderen leren betekenisvolle momenten toepassen buiten de school met een Europees tintje.

  • Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think In de schoolreis van de toekomst wordt vakoverstijgende voorbereiding in de lessen van essentieel belang.

  • Individuality is the definition of freedom De invulling van de toekomstgerichte schoolreis wordt individueler. Het geïndividualiseerd leren wordt ook op reis doorgetrokken. Leerlingen motiveren hun zelf gemaakte keuzeprogramma en gaan meer zelfstandig  op pad. Er is volop ruimte  individuele ontwikkeling.